Bruk mer ytelsesanalyse

Forbedre brukeropplevelsen, applikasjonsytelsen og oversikten over infrastrukturen

Det kan være vanskelig for IT å finne rotårsaken til problemer med applikasjonsytelsen, spesielt når det brukes ulike verktøy for administrasjon av ytelsen på tvers av virtuelle apper og skrivebord, SaaS-applikasjoner og andre løsninger for innholdssamarbeid. Bruk av mange forskjellige verktøy gjør innkjøp, lisensiering, distribusjon, oppdateringer og oppgraderinger – for ikke å nevne opplevelsen for IT-administratoren – komplisert og uhåndterlig. Når man alltid holder på med feilretting, blir det vanskelig å komme i forkant av problemene, for ikke å snakke om å forhindre dem. Ende-til-ende-synligheten i miljøet og direkte tilbakemeldinger på brukeropplevelsen uteblir. Dagens miljø krever en samlet oversikt som gir ende-til-ende-synlighet på tvers av apper, nettverk og infrastruktur, slik at IT får dataene de trenger til å respondere raskt på områder med dårlig ytelse som går ut over sluttbrukerne.

Lær hvordan

Få en samlet visning av ytelsen til Citrix Virtual Apps and Desktops basert på brukerøkter. Mål tilstanden til ett enkelt eller flere steder for lokalplasserte kunder. Citrix kan gi omfattende oversikt over ICA-trafikkanaler, Citrix Gateway og HDX-informasjon som gir innsikt i ende-til-ende-ytelsen.

Vurder sluttbrukeropplevelsen av appøkten med «Utmerket», «OK» eller «Dårlig». Maskinlæringsmotoren Citrix Analytics oppdager nedganger i ytelsen ved å overvåke nettverkets hastighet og påloggingsvarighet via Citrix HDX Insights og Citrix Director. Du kan enkelt identifisere brukergrupper som opplever dårlig ytelse.

Få oversikt over VDA-ytelsen for et bestemt sted eller på tvers av flere steder. Finn trenddata og innsikt om tilgjengelige og ubrukbare VDA-er i en gitt periode. Sjekk at strategien for kapasitetsadministrasjonen oppfyller ytelsesmålene. Juster underliggende ressurser for å maksimere ytelse og planlegge fremtidige behov.

Citrix-produkt

Citrix Analytics

  • Få oversikt over ende-til-ende-ytelsen
  • Identifiser brukergrupper som opplever dårlig ytelse med maskinlæring