Moderniser IT-sikkerheten.

Ta tak i det økende antallet nettsikkerhetstrusler med en brukerorientert sikkerhetstilnærming

Mens arbeidet raskt flyttes til skyen og brukerne blir mer avhengige av SaaS-applikasjoner, blir sikker tilgang et krav som IT må oppfylle – spesielt fordi brukerne forventer sømløs tilgang uansett hvor de er og hvilken enhet de bruker. Dette betyr at organisasjoner som din trenger en sikkerhetstilnærming som gir god tilgangskontroll, samtidig som den tilpasser seg kontekstuelle faktorer som plassering og brukeradferd. I motsetning til fortidens punktløsninger med flere tilgangsmuligheter, må denne moderne sikkerhetsløsningen gi en bred og integrert oversikt over distribuert IT for å hjelpe deg med å identifisere og holde deg i forkant av både interne trusler og ondsinnede eksterne aktører.

Lær hvordan

Citrix Workspace gir hver enkelt bruker en enkel og tilpasset opplevelse basert på kontekst og preferanser. IT kan angi kontekstuelle retningslinjer som automatisk tilpasser seg endrede betingelser – gi eller tilbakekalle tilgang basert på bruker, plassering, enhet eller mistenkelig aktivitet. Besørge enkel pålogging (SSO) på nett, SaaS og virtuelle apper for å forenkle IT-administrasjonen og gi en bedre brukeropplevelse.

Citrix Workspace legger også til rette for en mobil arbeidsstyrke ved å sømløst benytte retningslinjer for enhets- og appkontroll. Bruk ende-til-ende-kryptering for å sikre dataene som beveger seg mellom endepunkt, nettverk og bedriftsressurser. IT kan benytte sofistikert containerteknologi til å sikre apper og data på enheten med et kryptert høysikkerhetshvelv for nøkkellagring.

I og med at Citrix Workspace gir synlighet på tvers av endepunkter, nettverksbanen, nettrafikk, datalagre, og nett-, virtuelle- og SaaS-applikasjoner, er det enklere å oppdage skadelig programvare. Isoler utsatte apper for å beskytte dem mot angrep. Følg med på nettbesøkene og videresend mistenkelig nettstedstilgang til en tryggere, innkapslet (sandboxed) plassering for å forhindre at skadelig aktivitet eller skadelige data kommer inn i området. Du kan kontrollere og administrere blokkerte nettsteder sentralt ved hjelp av retningslinjer.

Citrix Workspace bidrar også til forretningskontinuitet ved å samle inndata fra nettverket og nett-, virtuelle- og SaaS-apper. Sørg for at apper og tjenester er tilgjengelige for brukerne og fungerer som de skal til enhver tid, ved å sørge for alltid-på-tilkobling (selv når server eller nettverk er nede) og beskytte mot angrep som har til hensikt å forstyrre forretningsdriften.

Citrix Workspace sikrer de mest sensitive forretningsdataene, enten de er i bruk, i bevegelse eller inaktive – i datasenteret eller i skyen. Du kan enkelt utveksle og samarbeide på dokumenter samtidig som du sikrer bransjestandard AES 256-kryptering av alle metadata og innhold. Integrer med løsninger fra datatap-leverandør (DLP) for oversikt og kontroll over delingen av sensitive data.

Du kan enkelt dokumentere samsvar med åpenhet på tvers av hele infrastrukturen. Citrix Workspace bidrar til å sørge for samsvar og styringsaspekter som informasjonsrettighetsadministrering (IRM) og hindring av datatap (DLP) ved å integrere brukernes roller og ansvar direkte med hvordan de bruker og samhandler med apper og data. Dette gjør det enklere å oppdage og forhindre eksterne eller interne skadelige forsøk på tyveri av sensitive data.

Se Citrix Workspace i bruk

Bli med på en livedemonstrasjon.