Automatiser arbeidsflyt for dokumenter

Evnen til å kunne dele dokumenter på en sikker måte er vesentlig for virksomhetsmobilitet – men behovet for å dele, redigere og samarbeide på filer er kun begynnelsen. Dagens virksomheter ser etter én enkelt løsning som gjør mer enn å fokusere på mobilitetsbehovene for å fremme dokumentprosessene. Virksomheter har behov for et samhandlende arbeidsområde der alle kan utveksle, spore, redigere og elektronisk underskrive innhold på en sikker måte. Dette skaper dokumentprosesser som passer virksomheten din ved automatisering av rutineprosessene, så som godkjenningskjeder.

Lær hvordan

Citrix ShareFile gjør det mulig for IT å gi medarbeiderne den mobile og fleksible samhandlingen de har behov for, samtidig som de oppfyller organisasjonens krav til sikkerhet, håndterbarhet og samsvar.  

Med ShareFile kan virksomheter eliminere alle e-postene som sendes frem og tilbake samt alle de manuelle versjonene som ofte følger når et dokument sendes rundt i påvente av tilbakemelding og godkjenning. Du kan opprette automatiserte arbeidsprosesser tilpasset for virksomhetens rutineprosesser, som å sende dokumenter for signering eller planlegge videre prosedyrer.

Citrix ShareFile tilbyr sikker, mobil tilgang til kritiske virksomhetsfiler og muliggjør på denne måten sikker og umiddelbar samhandling, økt produktivitet og rask respons på tvers av de distribuerte teamene – eksternt, tilkoblet eller frakoblet. Brukerne kan se, få tilgang til, redigere og godkjenne innhold på en sikker måte, uansett hvor de befinner seg, og fra enhver enhet.

Citrix-produkter

ShareFile

  • Sikker utveksling av dokumenter med kontakter både internt og eksternt. Kommenter på dokumenter mens du holder oversikt over filversjonene.
  • Reduser antall feil ved å automatisere gjentagende prosesser samtidig som prosessen for dokumentgodkjenning og effektiviteten bedres.
  • Øk fleksibiliteten og forbedre måten du allerede arbeider med integreringer til Microsoft Outlook og Office Online.

Se

ShareFiles-arbeidsprosesser

Øk effektiviteten ved å automatisere forretnings- og dokumentprosessene.

Les

ShareFile-arbeidsprosesser for den moderne arbeidsstyrken

Les rapporten for å få en oversikt.

Utforsk

Sikre skjemaer forenkler tilpassede arbeidsprosesser og utvikling av mobilapper

Forbedre de ansattes produktivitet, samarbeid og mobilitet i et sikkert miljø.

Neste trinn