Er du klar for personvernforordningen?

Forbered virksomheten din på denne nye fasen som er basert på kundetillit og ‑bemyndigelse.

Ta tak i det økende antallet nettsikkerhetstrusler med en brukerorientert sikkerhetstilnærming

Sikkerhetstilnærmingen til Citrix hjelper kundene proaktivt med å beskytte informasjon, håndtere risiko og oppnå samsvar. Kundene våre bruker oss for å sikre virksomhetene sine med en integrert og omfattende sikker digital arbeidsplass og et digitalt område som benytter en brukerorientert sikkerhetstilnærming som kombinerer brukere, enhetene deres, plassering, tilgangsrettigheter og forventet atferd for å:

  • Sørge for en enhetlig og forbedret sluttbrukeropplevelse.
  • Sikre alle virksomhetens apper og data.
  • Gjøre IT-administrasjonen enklere, samt å gi kontroll og synlighet, på tvers av stadig mer komplekse, hybride miljøer og miljøer med flere skyer.

Håndter dine viktigste sikkerhetsutfordringer med Citrix-løsninger

Kontekstbasert og sikker tilgang

Gi ansatte og tredjeparter sikker, kontekstbasert tilgang til bedriftsapper og ‑data uavhengig av enhet og sted

Mobil- og enhetssikkerhet

Administrer mobile enheter og mobilappsikkerhet for å hindre trusler og skadevare uten at det går på bekostning av produktiviteten

Sikkert samarbeid og IP-beskyttelse

Beskytt sensitiv informasjon mot tyveri og tap, og IP mot overtredelse og urettmessig tilegnelse

Styring, risiko og samsvar

Adresser risiko samt globale samsvarsstandarder og bransjeregler

Forretningskontinuitet og appsikkerhet

Håndter driftskontinuitet, samt app- og systemtilgjengelighet ved driftsavbrudd og nettangrep

Sikkerhet og produktivitet
– en balansegang

Oppdag hvordan du kan skape balanse mellom sikkerhet og produktivitet - uten at det går ut over noen av dem.

Citrix-løsninger oppfyller viktige samsvarsstandarder