Sikre den digitale virksomheten din. Beskytt appene og dataene dine.

Ta tak i dagens økende antall nettsikkerhetstrusler samtidig som du forbereder deg på fremtidige behov

Sikkerhetsløsningene til Citrix hjelper kundene proaktivt med å beskytte informasjon, håndtere risiko og oppnå samsvar. Kundene våre bruker oss for å sikre virksomhetene sine med en integrert og omfattende sikker digital arbeidsplass og digital perimeter som

  • sørger for en enhetlig og forbedret sluttbrukeropplevelse
  • sikrer alle virksomhetens apper og data
  • gjør IT-administrasjonen enklere på tvers av stadig mer komplekse, hybride og multiskymiljøer

Citrix-sikkerhetsløsninger tar for seg kundenes utfordringer

Sikker tilgang

Gir ansatte og tredjeparter sikker, kontekstbasert tilgang til bedriftsapper og -data

Mobil sikkerhet

Administrer mobile enheter og sikkerheten ved mobilapper uten at det går på bekostning av produktiviteten

Personvern og IP-beskyttelse

Beskytt sensitiv informasjon mot tyveri og tap, og IP mot overtredelse og urettmessig tilegnelse

Samsvar og styring

Adresser risiko samt globale samsvarsstandarder og bransjeregler

Forretningskontinuitet

Adresser driftskontinuitet og systemtilgjengelighet ved driftsavbrudd og nettangrep

Lås ned virksomhetens IT-sikkerhetsstrategi

Vår unike sikkerhetsløsning skaper en programvaredefinert perimeter som kombinerer sikker tilgang til apper og data med kontekstbasert kontroll, oversikt og atferdanalyse på tvers av enheter, nettverk og nettskyer. Klikk her for mer informasjon.

Gi og begrens tilgang til apper og data basert på dynamiske parametre som brukernes endepunkt, hvor de er og hva slags informasjon de bruker. Kontroller tilgangen, autentiseringen og autorisasjonen til apper, data og nettverk.

Beskytt nettverket og krypter leveransen av apper og data mens du sikrer 100 % oppetid og ytelse. Oppnå sikkerhet, samsvar og risikoreduksjon gjennom sikker, ekstern tilgang, nettverkssegmentering og nettverkstilgjengelighet.

Ta kontroll på applikasjonsnivået. Sentraliser appene i datasenteret eller nettskyen, og gi sikker tilgang uavhengig av type enhet. På denne måten kan du beskytte sensitiv forretningsinformasjon og beskytte mot nulldags- og tjenestenektangrep.

Sikre virksomhetens data i datasenteret eller nettskyen, i stedet for på enhetene. Containerisering, datakryptering og sikker fildeling kan bidra til å redusere risikoen for lekkasjer og angrep, inkludert på mobilenheter, samtidig som det også sørger for samsvar med lover og forskrifter.

Med avanserte overvåkingsverktøy får du full oversikt over IT-infrastrukturen. Du kan oppdage trusler, feilkonfigurasjoner og ytelsesproblemer, slik at du kan reagere raskt og unngå brukeravbrudd. Overhold lover og forskrifter, og reduser omfanget av sikkerhets- og samsvarskontroller.

74 %
av IT-eksperter sier at man trenger et nytt IT-sikkerhetsrammeverk for å forbedre sikkerheten og redusere risiko

Kilde: Ponemon-studien

Citrix Workspace gir deg det integrerte og fleksible rammeverket du trenger for å sikre apper, data og nettverk – og beskytte virksomheten din.

Citrix-løsninger oppfyller viktige samsvarsstandarder

Se hvordan Citrix løser sikkerhetsutfordringene dine