Sikre den digitale virksomheten din. Beskytt appene og dataene dine.

Ligg i forkant av nye IT-sikkerhetstrusler

I dagens mobile verden fører presset fra å administrere og sikre enheter, endepunkter og nettverk til begrensninger for de eksisterende infrastrukturene. Tradisjonelle fremgangsmåter og gradvise løsninger klarer ikke å holde tritt med nye angrep.

Ved å fokusere på å sikre de viktigste forretningsmidlene dine, altså appene og dataene dine, kan du både forenkle og styrke sikkerheten uten at det går på bekostning av produktiviteten.

Lås ned virksomhetens IT-sikkerhetsstrategi

Vår holistiske tilnærming til informasjonssikkerhet gir IT effektiv, sentralisert kontroll over administrasjonen, tilgangen og driftingen av forretningskritiske apper og data. Citrix-løsninger gir deg 5 kritiske sikkerhetsfunksjoner for komplett dekning av det viktigste i bedriften.

Øk sikkerhet til mer enn bare brukernavn og passord ved å kontrollere tilgang, godkjenning og autorisasjon til dine apper, data og nettverk, for medarbeidere og tredjeparter.

Beskytt nettverket og krypter leveransen av apper og data mens du sikrer 100 % oppetid og ytelse. Oppnå sikkerhet, samsvar og risikoreduksjon gjennom sikker, ekstern tilgang, nettverkssegmentering og tilgangskontroll.

Ta kontroll på applikasjonsnivået. Sentraliser appene i datasenteret eller nettskyen, og gi sikker tilgang uavhengig av type enhet. På denne måten kan du beskytte sensitiv forretningsinformasjon og beskytte mot nulldags- og tjenestenektangrep.

Sikre virksomhetens data i datasenteret eller nettskyen, i stedet for på enhetene. Containerisering, datakryptering og sikker fildeling kan bidra til å redusere risikoen for lekkasjer og angrep, inkludert på mobilenheter, samtidig som det også sørger for samsvar med lover og forskrifter.

Med avanserte overvåkingsverktøy får du full oversikt over IT-infrastrukturen. Du kan oppdage trusler, feilkonfigurasjoner og ytelsesproblemer, slik at du kan reagere raskt og unngå brukeravbrudd. Overhold lover og forskrifter, og reduser omfanget av sikkerhets- og samsvarskontroller.

Utforsk bruksoppgaver for Citrix sikkerhetsløsninger

Gi medarbeiderne og tredjeparter sikker tilgang til sensitiv forretningsinformasjon, uansett om de er på hovedkontoret, et avdelingskontor, befinner seg utenlands, og under sammenslåinger og oppkjøp.

Du kan redusere sikkerhetsrisikoene i stor grad ved å gi tilgang til kun den informasjonen folk trenger. Ved å kontrollere rettigheter samt spore og overvåke brukeraktivitet, kan du respondere umiddelbart på uvanlig adferd.  

Gjør det mulig for folk å jobbe sikkert, med full produktivitet, utover fysiske skrivebord og tradisjonelle arbeidstider. 

Gi medarbeidere og tredjeparter sikker tilgang til appene og dataene de trenger for å få unna arbeidet, uansett om de er på kontoret, hjemme eller er på farten. Du kan også la folk velge om de vil bruke virksomhetens eller personlige mobilenheter.

Beskytt sensitive data og opphavsretter, så som forretningsplaner, patenter, regnskapsdokumenter, design og kundeinformasjon, fra tap og tyveri ved å sikre tilgangen til apper og data på tvers av distribuerte organisasjoner.

Ved sentral administrasjon av apper og data kan IT gi kontrollert tilgang kun til de som trenger tilgangen for å utføre arbeidet sitt.

Gjør det enklere å overholde lover og regler om samsvar ved å innføre effektiv overvåkings,- rapporterings- og kontrollprosesser.

Spor brukeraktivitet på tvers av apper, data og nettverket. Hvis du vet hvem som har tilgang til hva, og når, kan du fremlegge bevis på at du overholder retningslinjene for sikkerhet, og du kan enkelt fokusere på nye forskrifter og standarder.

Sørg for at forretningskritiske apper og data alltid er sikre og tilgjengelige under planlagte og uventede forretningsavbrudd, slik at folk kan fortsette å være produktive.

En komplett plan for forretningskontinuitet og katastrofegjenoppretting bør inkludere både datasenter- og nettskymiljøene, i tillegg til medarbeiderne. Den bør inkludere teknologier og beste fremgangsmåter for å avverge angrep og sørge for sømløse operasjoner og effektiv hendelseshåndtering.  

Dette sier ekspertene om sikkerhet og Citrix

Anerkjent som leder i EFSS

Laveste totale eierskapskostnad (TCO) per beskyttede Mbps

74 %
av IT-eksperter sier at man trenger et nytt IT-sikkerhetsrammeverk for å forbedre sikkerheten og redusere risiko

Kilde: Ponemon-studien

Citrix Workspace gir deg det integrerte og fleksible rammeverket du trenger for å sikre apper, data og nettverk – og beskytte virksomheten din.

Citrix-løsninger oppfyller viktige samsvarsstandarder