Hva er din kontinuitetsplan?

Citrix' løsninger beskytter virksomheten mot driftsavbrudd og opprettholder medarbeidernes produktivitet.  

Beskytt virksomheten mot driftsavbrudd

Hver organisasjon står overfor muligheten for store og små driftsavbrudd av ymse slag, fra planlagte hendelser som IT-vedlikehold og flytting av kontor, til kritiske situasjoner som orkaner, snøvær og epidemier, samt uplanlagte hendelser som inntreffer uten varsel som jordskjelv, tornadoer, terrorisme og brann. Selv relativt små hendelser som vann- eller strømbrudd, pendlerforsinkelser og influensa kan ha en stor påvirkning.  

Når et jordskjelv på 7,8 rammet New Zealand, var Fujitsu oppe på nett igjen etter fire dager

Hold virksomheten gående under ikke-planlagt nedetid

Mens kontinuitetsplanlegging tradisjonelt har fokusert på failover og katastrofegjenoppretting for datasenteret, er dette kun en del av bildet. Hvis de ansatte ikke får tilgang til appene, dataene, filene og tjenestene som jobben deres avhenger av, så er virksomheten fortsatt nede – og mister penger, kunder, produktivitet, omdømme og muligheter hvert minutt det tar før de ansatte kan fortsette å jobbe.

De fem elementene i en vellykket kontinuitetsplan

Selv om hvert driftsavbrudd er unikt og mange beslutninger må tas etter hvert som situasjonen utfolder seg, gir en kontinuitetsplan et rammeverk og forberedelser som veileder disse beslutningene, samt klare instrukser om hvem som skal ta dem. En vellykket kontinuitetsplan inkluderer følgende fem elementer.

 • Sett opp et klart hierarki for hvem som skal ta beslutninger, slik at man i et nødstilfelle ikke lurer på hvem som har ansvaret eller myndigheten til å ta en bestemt beslutning.
 • Opprett et kontinuitetsteam som består av personale fra hele organisasjonen, inkludert toppledelsen, IT, anlegg og eiendom, samt fysisk sikkerhet, kommunikasjon, HR, økonomi og andre tjenesteavdelinger.
 • Opprett støtteteam som jobber med relaterte funksjoner som nødberedskap, kommunikasjon, eiendoms- og utstyrsberedskap samt forretningsberedskap
 • Identifiser potensielle driftsavbrudd som kan påvirke organisasjonens kontorer, som f.eks. strømbrudd, epidemier og brann
 • Baser planen på det verst tenkelige utfallet i stedet for flere gradvise versjoner av hver hendelse, for å sikre at antall scenarioer er håndterbare
 • Prioriter de viktigste arbeidene, angi hvem som skal utføre dem og hvordan arbeidet skal omdirigeres hvis nøkkelpersonene ikke er tilgjengelige
 • Oppdater planen en gang i året for å registrere endringer i appenes kritikalitet og avhengighet, forretningsprioriteter, risikostyring, forretningskontorer, drift og andre hensyn
 • Gjennomfør tester av nødsituasjoner hvert år, inkludert krisekommunikasjon, sikkerhetsøvelser og prosesser for gjenoppretting av arbeidsplasser
 • Mål testresultatene, og streb etter å oppnå kontinuerlig forbedring, enten det er snakk om mål for apptilgjengelighet eller personellsikkerhet
 • Etabler prosedyrer for nødvarsling, som omfatter både push- og pull-systemer for rask kommunikasjon
 • Identifiser alle som skal motta beredskapskommunikasjon, inkludert ansatte, kontraktører, kunder, leverandører, media og toppledelsen
 • Klargjør tekster som lett kan oppdateres og sendes ut med en gang det er nødvendig
 • Gi de ansatte opplæring, slik at de er klar over prosessene de bør følge i nødstilfeller og vet hvor de skal finne ressurser for hjelp
 • Rådfør deg med lokale og nasjonale myndigheter vedrørende beredskapstrening og annen veiledning som er nødvendig for programmet
 • Gjennomfør øvelser med de ansatte slik at de blir kjent med prosedyrene, som f.eks. å finne nødutgangene

Citrix-sikkerhetsløsninger muliggjør uavbrutt produktivitet

Citrix hjelper organisasjoner med å sikre kontinuitet ved driftsavbrudd og:

 • Gir brukere problemfri tilgang til en sikker digital arbeidsplass med brukernes apper og data under alle typer driftsavbrudd, planlagte eller ikke
 • beskytter og kontrollerer forretningsinformasjonen som brukere henter ned uansett sted, enhet og situasjon
 • gjør kontinuitet enklere ved å benytte den daglige infrastrukturen, noe som fjerner behovet for separate tilgangsverktøy og -enheter, og omfattende gjenopprettingsenheter
 • sikrer tilgjengeligheten av IT-tjenester gjennom rask, automatisert datasenter-failover, belastningsfordeling og nettverkskapasitetsstyring, samt skybaserte distribusjonsvalg
   

Hvis bedriften din henvender seg til deg for å sikre kontinuitet, bør du henvende deg til Citrix Cloud  

Kontakt en Citrix-ekspert for mer informasjon