Fremskynd og automatiser flyttingen til skyen

Etter hvert som virksomheter flytter til skyen, oppstår det nye mønstre i nettverkstrafikken som tradisjonelle WAN-arkitekturer ikke er optimerte for å håndtere. Tilbakeføring av skytrafikk til et datasenter over lange avstander er kostbart, og ekstra treghet kan påvirke applikasjonsytelsen, noe som fører til en dårlig brukeropplevelse. For å unngå overheaden med vedlikehold av en sikkerhetspakke ved hver avdeling er det behov for en enklere og mer kostnadseffektiv modell. Du trenger en SD-WAN-løsning som vil eliminere treghet og overbelastning med forenklet administrasjon og intelligent, regelbasert ruting.

Lær hvordan

For å oppfylle kravene ved avdelingen med færre enheter trenger du personvern rundt det overliggende nettverket, med kryptering og en integrert, tilstandsfull brannmur med flere soner. Med den innebygde, tilstandsfulle brannmuren kan Citrix SD-WAN identifisere applikasjoner, bruke regler for hvert virtuelle rutingdomene, og begrense hvilke apper som er tilgjengelige etter sone. Denne brannmuren erstatter behovet for en separat, ytre brannmur, samtidig som den gir mulighet til direkte utgående internettrafikk fra avdelingene dine.

Siden mye av trafikken deres kan gå ut på internett, er det lurt å sikre den uten å måtte tilbakeføre til datasenteret eller opprettholde brannmurer ved avdelingene. Citrix SD-WAN kan sende trafikken til en nestegenerasjons brannmurtjeneste, for eksempel Palo Alto Networks eller Zscaler. Denne sentraliserte tilnærmingen sikrer den lokale utgående trafikken med avansert beskyttelse og en bedre brukeropplevelse ved avdelingen for kritiske SaaS-apper. Den reduserer også kostnadene og kompleksiteten ved distribusjon og administrasjon av sikkerhetsenheter ved avdelingene.

Pålitelig og sikkert tilkobling til Saas-applikasjoner nær brukerne er et viktig krav for IT-organisasjoner i dag. Med Citrix SD-WAN kan du sende pålitelig SaaS-trafikk over lokale internettforbindelser samtidig som du sender all annen trafikk tilbake til datasenteret. Citrix SD-WAN kan identifisere og klassifisere over 4 000 applikasjoner for rask og sikker tilgang til skyen, direkte fra avdelingen, over lokale bredbåndsforbindelser.

Citrix støtter Microsoft Office 365-prinsippene for nettverkstilkobling. Citrix SD-WAN gir pålitelige tilkoblinger direkte fra avdelinger til de nærmeste Office 365 front doors ved hjelp av de publiserte Office 365-endepunkt-URL-ene og -IP-adressene. Citrix SD-WAN gir virksomhetene muligheten til lokal utsending av pålitelig, treghetssensitiv Office 365-trafikk for alle avdelinger samtidig.

For Office 365-kunder som også bruker Microsoft Azure, kan Citrix SD-WAN hente Office 365-regelinnstillinger direkte fra Azure Virtual WAN via Microsoft REST API. Kundepreferanser for Office 365-trafikkategorier sendes til SD-WAN-enhetene ved avdelingene. Citrix SD-WAN bruker disse reglene til å dele opp trafikken lokalt, optimere og så sende ut til nærmeste Office 365 front door.

Learn more about Citrix SD-WAN for Office 365

Citrix-produkt

Citrix SD-WAN

  • Opprettholder tilkoblingen selv ved flere nettverksfeil
  • Eliminerer treghet og overbelastning med forenklet administrasjon og intelligent, regelbasert ruting
  • Gir sikker, lokal utgående trafikk med avansert beskyttelse

Neste trinn