Optimaliser, sikre og administrer applikasjonsleveransen fra en hvilken som helst sky

Sørg for L4-7-lastbalansering og forbedre appytelse

En prisbelønt appleveringskontroller (ADC) utviklet med en programvare-først-tilnærming for leveranse av apper på tvers av hybride og flerskybaserte arkitekturer. Citrix ADC gir dokumentert L4-7 lastbalansering og global serverlastbalansering (GSLB) for å sikre best mulig applikasjonsytelse og pålitelighet.

Oversikt over Citrix ADC

Gjør deg kjent med noen av de viktigste brukssituasjonene for Citrix ADC

Ytterligere brukssituasjoner

Digital transformasjon krever raskere applikasjonsutvikling og -distribusjon. For å kunne tilpasse og utvikle seg må virksomheter ta i bruk de rette verktøyene for å kunne bevege seg inn i denne nye verdenen av containere orkestrering, og skyinfrastruktur. Automatisering er avgjørende for å bygge, distribuere og administrere applikasjonene dine. IT-teamene trenger en tydelig API-drevet modell for å kunne automatisere infrastrukturutvikling av hybride multiskyapplikasjoner på en enkelt måte.

Citrix ADC tilbyr en eksepsjonell applikasjonsopplevelse i ditt hybride multiskymiljø med kontinuerlig optimalisering og tilgjengelighet for alle applikasjonene dine, til enhver tid. Maler utnytter skytjenestens automatiseringsverktøy for rask distribusjon av leveringsinfrastrukturen for appene dine.

Les om automatisering av ADC-er  

Selskaper tar til seg den digitale transformasjonen, noe som betyr at applikasjonsutviklingen må være oppdatert. Med Citrix ADC kan utviklerne av de bransjerelaterte applikasjonene dine distribuere sine egne applikasjonsleveranseressurser som de selv ønsker, om det så er i deres egne programmeringssystem, i en sky eller Platform-as-a-Service (PaaS). Det vil aldri være nødvendig å be IT om tilgang ettersom Citrix ADC gir hastigheten og kontrollen du og utviklerne dine har behov for.

Ved hjelp av Citrix Application Delivery Management med tjenestegrupper, kan du tilpasse hvilke applikasjoner og StyleBooks som skal være tilgjengelig for hver enkelt LOB (bransje). IT-team kan velge nødvendige StyleBooks og koble seg mot konfigurasjonen for å forenkle prosessen for LOB-utviklere. Du kan skalere driften ved å gi utviklere selvbetjent virtuell IP-klargjøring når appene deres er distribuert i utviklings, test- og produksjonsmiljøer.

Ler mer om selvbetjent virtuell IP-klargjøring  

Citrix ADC har sluttet seg til den ledende programvaredefinerte nettverksarkitekturen for å levere en ny standard for fleksibilitet. Ved å arbeide sammen optimaliserer Cisco Application-Centric Infrastructure (ACI) og Citrix ADC drift av datasentre og distribusjon av applikasjoner gjennom et felles rammeverk og et enkel automatisering og styring. Cisco ACI gjør det mulig for forretningsbaserte applikasjonskrav å forme den bærende infrastrukturen. Og Citrix ADC forbinder infrastruktur og applikasjoner, og leverer denne innsikten i Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC). Citrix ADC er faktisk den eneste ADC-en som integreres fullstendig i Ciscos enhetlig struktur.

Les mer om Citrix og Cisco-integrering

Citrix oppført som «Representativ leverandør» i nylig 2017 Gartner Market Guide for appleveransekontroller (ADC).

Les rapporten

Citrix ADC er den eneste appleveransekontrolleren som integreres fullstendig i Ciscos enhetlige struktur.

Les om Citrix og Cisco  

GARTNER er et registrert vare- og servicemerke for Gartner, Inc., og/eller deres tilknyttede selskaper i USA og internasjonalt, og brukes her med tillatelse. Alle rettigheter forbeholdt.

Gjør deg kjent med andre nettverksprodukter fra Citrix

Neste trinn

Se hvordan Citrix ADC slår F5

Prøv Citrix ADC gratis