Åpne opp for arkitektur for mikrotjenesteapplikasjoner. Forbind tradisjonelle (IT) og DevOps-applikasjonsleveranser.

I dag åpner nye applikasjonsarkitekturer som DevOps-mikrotjenester opp for store muligheter for nyskapning. Men samtidig har du fortsatt tradisjonelle applikasjoner styrt av IT-avdelingen som du må ta høyde for.

Hvordan kan du lage en forbindelse mellom disse ulike arkitekturene?

Denne e-boken tar for seg ADC-behov for

  • administrasjon av tradisjonelle og mikrotjenesteapplikasjoner i et enhetlig miljø
  • overvåking av og feilsporing i hele infrastrukturen for applikasjonsleveranse
  • samsvarende funksjoner og egenskaper i alle applikasjoner

Fyll ut skjemaet nedenfor for å få tilsendt denne e-boken.