Få informasjon gjennom analyser med maskinlæring

Prediktiv og spesifikk innsikt som dekker hele Citrix-porteføljen

Citrix Analytics samler inn data fra alle Citrix' produkter, og gir administratorer innsikten de trenger for å håndtere trusler mot bruker- og appsikkerhet proaktivt, oppnå bedre appytelse og støtte kontinuerlig drift.

Oversikt over Citrix Analytics

Få mer ut av Citrix Analytics

Citrix Analytics bruker maskinlæring til data som nettverkstrafikk, brukere, filer og endepunkter for å identifisere og ta tak i ondsinnet brukeratferd og avvik i appytelse. Det leveres som en Citrix Cloud-tjeneste, og med ukompliserte visuelle instrumentbord som presenterer resultater som er enkle å forstå.

Prøv en gratis, interaktiv demo av Citrix Analytics

Gjør deg kjent med noen av de viktigste brukssituasjonene for Citrix Analytics

Utpressingsangrep oppstår når en utpresser har fått tilgang til en brukers enhet eller konto og sletter filer og erstatter dem med krypterte versjoner. Utpresseren vil deretter låse opp filene til brukeren mot betaling. Citrix Analytics benytter seg av Citrix Content Collaboration for å oppdage uvanlig sletting av filer og andre indikatorer på et angrep og vil deretter iverksette tiltak for å forhindre det. For eksempel kan en bruker med onde hensikter bli satt i karantene eller logget ut av systemet.

I forbindelse med Citrix Access Control varsles Citrix-systemansvarlige om brukere som setter virksomheten i fare ved å gå inn på risikable eller blokkerte nettadresser. Risikoindikatorer overfører brukerrisikoprofilen til en høyere trusselskategori. Systemet kan deretter sette i verk proaktive tiltak for å logge brukeren ut av systemet eller på annen måte stanse den skadelige atferden.

Virksomheter vurderer dataanalyser, visuelle dashbord, prediktiv og spesifikk analyse som viktige investeringer som gir forretningsverdi i de kommende tolv månedene.
IDG: Data & Analytics Landscape in the Enterprise
2018

Neste trinn