Få informasjon gjennom analyser med maskinlæring

Prediktiv og spesifikk innsikt som dekker hele Citrix-porteføljen

Citrix Analytics samler inn data fra alle Citrix' produkter, og gir administratorer innsikten de trenger for å håndtere trusler mot bruker- og appsikkerhet proaktivt, oppnå bedre appytelse og støtte kontinuerlig drift.

Reelle trusler møter sanntidsanalyse

Gjør deg kjent med noen av de viktigste brukssituasjonene for Citrix Analytics

Virksomheter vurderer dataanalyser, visuelle dashbord, prediktiv og spesifikk analyse som viktige investeringer som gir forretningsverdi i de kommende tolv månedene.
IDG: Data & Analytics Landscape in the Enterprise
2018

Neste trinn