Ende-til-ende-nettverks- og appadministrasjon, synlighet og automatisering

Synlighet og analyse: den siste brikken for topp applevering

Administrering, overvåking og feilsøking av hele Citrix ADC-infrastrukturen din fra én enkelt, samlet konsoll

Citrix Application Delivery Management er en sentralisert løsning for nettverksadministrasjon, analyse og orkestrering. Systemansvarlige kan se, automatisere og administrere nettverkstjenester for skalerende apparkitekturer fra én enkelt plattform.

Bli kjent med noen av de viktigste brukssituasjonene for Citrix Application Delivery Management

Citrix Application Delivery Management gir full oversikt og innsikt i dine Citrix Virtual Apps and Desktops ved hjelp av intelligent analyse. Du bruker Citrix Virtual Apps and Desktops til app- og skrivebordsvirtualisering. Grunnlaget for virtualiseringsløsningene fra Citrix er Citrix HDX-teknologien som er utviklet for å kunne tilpasse vår uavhengige Computing Architecture (ICA™)-protokoll til et bredt utvalg av bruker- og nettverksscenarier. Citrix Application Delivery Management leverer unikt innsyn i totalytelsen til CitrixHDX-teknologien og ICA-protokollen, og gjør at du kan optimalisere leveransen av Citrix' virtuelle apper og skrivebord.

Les mer om Citrix Application Delivery Management for Citrix Virtual Apps and Desktops

Etter hvert som kravene til nettverket blir mer komplekse, øker også kravene til administrasjonen av nettverkstjenestene. Disse utfordringene øker kostnadene og reduserer produktiviteten.

Citrix Application Delivery Management forenkler administrasjonen av infrastrukturen for applevering. Gjennom automatisert konfigurering og tjenestesøk, sørger Citrix Application Delivery Management for raskere distribusjon av enheter, færre feil under oppgraderinger og mer effektiv levering av tjenester. Appsentrisk automatisering gjør at systemansvarlig kan bruke mindre tid og krefter på oppgaver på et detaljert nivå og individuell enhetskonfigurasjon, noe som frigjør tid og reduserer driftskostnader. Mulighet for orkestrering gjør det også mulig å automatisere integrasjonen av nettverkstjenester med plattformer for SDN og skyadministrasjon.

Skaleringsapper kan øke infrastrukturens kompleksitet, gi høyre driftskostnader og større sikkerhetsrisiko. For å gjenvinne kontrollen og utvide på en vellykket måte må dagens organisasjoner benytte en appsentrisk tilnærming.

Citrix Application Delivery Management administrerer, overvåker og feilsøker den globale leveringen av apper fra datasenteret til avdelinger via en enkelt konsoll. Nettverksanalyse i sanntid samles inn og samkjøres for alle brukere og enheter for å gi et komplett bilde av infrastrukturen. Citrix Application Delivery Management lar deg identifisere og ta tak i problemer med ytelse og sikkerhetstrusler på en rask og effektiv måte.

Utløpte og ubrukte SSL-sertifikater er verken bra for brukeren eller bunnlinjen din. Citrix Application Delivery Management effektiviserer alle aspekter ved sertifikatbehandling. Gjennom en enkelt konsoll kan du opprette automatiserte policyer for å sikre riktig utsteder, nøkkelstyrke og korrekte algoritmer, samtidig som du har full oversikt over hvilke sertifikater som ikke er brukt eller er i ferd med å utløpe.

Neste trinn