Citrix Analytics

Håndter trusler mot bruker- og appsikkerhet på en proaktiv måte, oppnå bedre appytelse og støtt kontinuerlig drift ved bruk av innsikt fra Citrix' produkter.

Prediktiv og spesifikk innsikt som dekker hele Citrix-porteføljen

Citrix Analytics samler inn data fra alle Citrix' produkter, og gir administratorer innsikten de trenger for å håndtere trusler mot bruker- og appsikkerhet proaktivt, oppnå bedre appytelse og støtte kontinuerlig drift.

Citrix Analytics bruker maskinlæring på data om nettverkstrafikk, brukere, filer og endepunkter for å identifisere og iverksette tiltak mot ondsinnet brukeratferd og avvik i appytelse. Det leveres som en Citrix Cloud-tjeneste, og ukompliserte visuelle instrumentbord presenterer resultater som er enkle å forstå.

Viktige fordeler med Citrix Analytics

  • Håndter sikkerhetstrusler mot brukere og apper før de inntreffer.

  • Se utviklingen i app- og databruk.

  • Oppnå bedre appytelse og bidra til kontinuerlig drift.

  • Integreres enkelt med andre Citrix Cloud-tjenester for å gi komplette og sikre digitale arbeidsplasser.

Citrix Analytics gir deg

  • automatisert sammenstilling av data og intelligent analyse ved hjelp av maskinlæring
  • enkel tilgang til og innføring av flere Citrix-produkter
  • inngående innsikt som blir mer omfattende ettersom flere Citrix-produkter legges til som datakilder 

Be om en forhåndsvisning

Et begrenset antall kunder vil få muligheten til å evaluere og gi en tilbakemelding på Citrix Analytics.

Registrer deg her for å motta mer informasjon og en invitasjon til å delta i evalueringen: