Optimaliser nettverkstrafikk med sanntidsdata

Oppnå bedre brukeropplevelse med det mest tilgjengelige og raskeste trafikkstyringssystemet

Med milliarder av faktiske sluttbrukermålinger daglig, fra alle hjørner av internett, sørger Citrix Intelligent Traffic Management for å dynamisk forme trafikk over flere skyer, CDN-er og applikasjonsdistribusjoner for å optimalisere brukeropplevelsen og tjenestekostnadene. Med en grundig forståelse av internetthelse basert på empiriske målinger, kan du lede brukerforespørsler til den innholdskilden som er best egnet.

  • Bruk prediktiv DNS, den raskeste pålitelige DNS-tjenesten i verden, for å lede brukere til skyressursene dine.
  • Tillat automatisk failover til alternative innholdsservere, CDN-er eller skyer ved en drifts- eller teknisk feil eller en katastrofal hendelse.
  • Send forespørsler til den mest effektive infrastrukturen for hver enkelt bruker, slik at de får en best mulig opplevelse.
  • Kontroller kostnader ved å sende trafikken til de mest økonomiske ressursene når ytelsen ikke påvirkes.

Bli kjent med noen av de viktigste brukssituasjonene for Citrix Intelligent Traffic Management

Flere bruksområder

Kostnadseffektiv levering av store filer i sanntid kan være vanskelig. Det kan utsette både sluttarbeidet og kundene dine for stress. Ved å bruke Citrix Intelligent Traffic Management til levering av programvarenedlastinger eller store filer kan du sikre best mulig levering samtidig som du holder kostnadene dine i sjakk. Citrix kan gjøre det enklere å laste ned store filer og øke kostnadseffektiviteten på samme tid. Brukeroptimalisert nedlasting av innhold hjelper deg med å unngå bursting og redusere tilleggsavgifter. Med kjennskap til hvilket Content Delivery Network (CDN) som har best kapasitet, kan et foretak sikre at leveransen til sluttbrukeren er 100 % optimalisert ved å velge hvor de styrer trafikken.  

Innholdsleverandørpartnere har forskjellige styrker og svakheter basert på faktorer som geografisk dekning, arkitektur, kostnads- og bruksmodeller, osv. På grunn av dette kan oppe- og ventetid når som helst variere sterkt. Det er viktig å velge leveringsnettverket, -skyen, eller -datasenteret som er best for dine unike behov og behovene til brukerne. På en global skala blir det en god del beslutninger som må tas. Citrix Intelligent Traffic Management leverer den beste brukeropplevelsen ved å automatisere prosessen og muliggjøre beslutninger om levering av dynamisk nettinnhold på en kostnadseffektiv måte.

Levering av innhold over en flerfoldig CDN-arkitektur er beste praksis for moderne OPS-team. Ved å sikre oppetid og flere leveringsforutsetninger får teamene trygghet og mulighet til å redusere negative effekter av leverandørlåsing. Når du kan fordele belastningen ved levering av app-, video- og nettsideinnhold på tvers av flere CDN-er, kan du sikre at sluttbrukerne er beskyttet mot forstyrrelser og driftsstans. Den programvaredefinerte leveringslogikken til Citrix Intelligent Traffic Management tar beslutninger i sanntid om hvilke CDN-er som skal brukes, basert på data fra ekte brukersamfunn, applikasjonsovervåking og andre parametersett som er viktige for virksomheten din.

Migrering til nettskyen kan være risikabelt – det er ikke bare å bygge opp alt innholdet på et nytt sted og deretter vri på en bryter. Apper må leveres effektivt før, under og etter omstillingen og være tilgjengelige hele tiden. Med Citrix Intelligent Delivery Management har du kontroll over avgjørelsen om hvordan innholdet ditt skal leveres. Det enkle grensesnittet er lett å programmere slik at brukerne sendes til ønsket innhold via regler du definerer. Du er ikke bundet av de begrensede reglene som tradisjonelle leverandører av global lastfordeling tilbyr. Tjenestene dine kan også migreres med den hastigheten du ønsker.

Det er klokt å flytte en og en tjeneste av gangen, teste dem og bestemme om det fungerer eller ikke – og Citrix lar deg gjøre dette. Ved å bygge tjenesten i skyen og kontakte antall brukere som skaffer seg tilgang til den på hvert sted, er det mulig å vurdere om tjenesten fungerer før den åpnes helt. Fordi du umiddelbart kan utføre failback hvis noe ikke virker, reduseres risikoen for tapte brukere og den totale brukeropplevelsen blir bedre.

Virkelige data fra brukerovervåking driver alle aspekter av Citrix Intelligent Traffic Management

Citrix innhenter informasjon fra mer enn 50 000 nettverk hver dag.

Over 130 nettskyer, CDN-er og datasentre måles daglig.

Hundrevis av millioner kunder genererer over 14 milliarder RUM-datapunkter hver dag.

Neste trinn

Se hvordan Citrix Intelligent Traffic Management slår konkurrentene