Beskytt brukerne dine fra nettrusler

Håndhev selskapets retningslinjer for sikkerhet og samsvar, og få innblikk i brukeratferden

Mens kryptering beskytter personvernet og dataenes integritet, skaper det også blindsoner som angripere kan utnytte for å unngå sikkerhetskontroller. Over halvparten av all internettrafikk er i dag kryptert, noe som skaper et ganske stort gap og utsetter deg for økt sårbarhet og risiko. Med SSL-dekryptering hjelper Citrix Secure Web Gateway deg med å fjerne blindsoner i miljøet ditt og styrke sikkerhetssituasjonen på en kostnadseffektiv måte.

Gjør deg kjent med noen av de viktigste brukssituasjonene for Citrix Secure Web Gateway

Citrix Secure Web Gateway bruker en skybasert tjeneste og en lokal cache for å kontrollere URL-omdømme og -kategori. Håndterer nulldagsangrep opptil 10 ganger raskere enn andre proxyer som må laste ned en hel database eller del av en database.

Citrix Secure Web Gateway er en effektiv, brukervennlig, høytytende nettsikkerhetsløsning med brukeratferdsanalyse. Den har kraftige, dedikerte SSL-prosessorer som kan skaleres til å håndtere over 80 000 2048-bits SSL-håndtrykk per sekund – fire ganger mer enn de fleste andre leverandørene på markedet.

Utdanningsorganisasjoner kan sikre samsvar ved å la studentene kun få tilgang til å se passende videoinnhold, som f.eks. på YouTube. IT-administratorer varsles når en student prøver å få tilgang til upassende videoer, slik at organisasjonen alltid er i samsvar med Children's Internet Protection Act (CIPA).

Håndhev selskapets retningslinjer for sikkerhet på all utgående nettrafikk, samtidig som du blokkerer tilgangen til upassende nettsteder på bruker-/gruppebasis.

Neste trinn