Beskytt nettapper og -tjenester

Forsvar nettverket ditt mot alle trusler 

Citrix Web App Firewall er en markedsledende brannmur for nettapper (WAF) som beskytter nettapper og nettsteder fra både kjente og ukjente angrep, inkludert alle programlags- og nulldagstrusler. Til tross for stadig større sikkerhetsutfordringer leverer Citrix Web App Firewall omfattende beskyttelse uten å redusere kapasiteten eller responstiden for applikasjonene. Løsningen er tilgjengelig som en frittstående applikasjon eller integrert i Citrix ADC-plattformen, med forenklede konfigurasjonskontroller som ytterligere reduserer risiko. Med våre bruksbaserte priser kan du investere i henhold til dine nåværende behov og oppgradere senere etter behov.    

Gjør deg kjent med noen av de viktigste brukssituasjonene for Citrix Web App Firewall

Hvorfor Citrix Web App Firewall?

E-bok

Nytenking om sikkerhetseffektivitet

Å øke sikkerhetseffektiviteten for program og nettverk kan hjelpe deg å redusere og håndtere risikoen i bedriften
 

Neste trinn