Oppnå bedre produktivitet i virksomheten med en fullt integrert digital arbeidsplass

Citrix Workspace: Den BESTE komplette digitale arbeidsplassløsningen

Hvorfor du bør velge Citrix Workspace

Digital endring krever at virksomheter gir ansatte en overlegen opplevelse for å kunne oppnå høyere produktivitet og klarere retningslinjer for sikkerhet som bidrar til å forebygge datatap. Kun Citrix Workspace tilbyr en brukerorientert opplevelse hvor alt du trenger for å jobbe finnes i en enkelt app som gjør betinget tilgang og ytelse enkelt basert på brukerkontekst og IT-designede retningslinjer. Citrix Workspace samler alle apper og data uavhengig av programmer, både lokalt og i nettskyer, for å levere riktig opplevelse til riktig bruker til rett tid.

Hva består en Citrix Workspace av?

Se hvordan Citrix Workspace fungerer.

Ytterligere brukssituasjoner

Stadig flere medarbeidere installerer Windows 10 på sine personlige enheter, og de har behov for umiddelbar tilgang til viktige forretningsapplikasjoner. IT må migrere fullstendig til Windows 10, men dette medfører flere utfordringer, inkludert forretningsavbrudd, manglende kompatibilitet mellom apper og tidskrevende prosesser for testing. Når du har migrert, må du også holde deg oppdatert med OS-oppdateringer to ganger i året. Citrix Workspace-løsninger gjør det mulig å rulle ut Windows 10 til flere hundre tusen medarbeidere samtidig, slik at du slipper den tidskrevende prosessen det er å oppdatere hver enkelt enhet individuelt.

Medarbeiderne kan også bruke det nye OS på Windows, Mac, iOS, Android, Linux eller Chrome, slik at de kan jobbe uansett hvor de er. Støtten for Windows 7 vil bli avsluttet i 2020, som ikke er så langt unna. Citrix kan forenkle migreringen til Windows 10 nå og styre fremtidige oppdateringer. For Windows 10-endepunktenheter kan Citrix Endpoint Management gjøre livssyklusadministrasjonen for behandlingsenhetene enklere med over 50 policyer for Windows 10-enhetstyper.

Se hvordan Citrix eliminerer kompleksiteten ved Windows 10

Flytting til nettskybaserte Microsoft Office 365 innfører ny kompleksitet, inkludert stadig nye versjoner og ny påloggingsinformasjon for IT-avdelinger og brukere å holde styr på. Citrix Workspace forenkler oppdateringene via sentralisert appstyring og -lagdeling, og Citrix Workspace-teknologien tillater sikker, enkel pålogging til Office 365 for ansatte og eksterne brukere. Du kan sikre miljøet ditt ytterligere via betingede tilgangspolicyer som angir riktig tilgangsnivå for apper og data. Du kan også få mer ut av investeringen i Office 365 ved å øke lagringskapasiteten med OneDrive. Citrix Endpoint Management integreres med Microsoft Intune App Protection-retningslinjer for enklere administrasjon av Office 365 på det mobile endepunktet.

Finn ut hvordan Citrix Workspace forenkler administrasjonen av Office 365

Tingenes internett (IoT) kobler enheter (som skrivere, skjermer, VoIP-linjer og til og med firmabiler) til et nettverk og muliggjør innsamling av informasjon samt ekstern styring av disse enhetene via maskinvare. IoT har blitt en stadig mer kritisk bestanddel i selskapers IT-strategier. Bruk av IoT i kontorbygningen gir deg ikke bare store besparelser på energi, effektivitet, sikkerhet og tid, men det gjør det også mulig å automatisere prosesser som kan gjøre de ansattes liv enklere og mer produktive.

Med Citrix Workspace IoT kan du levere nye tjenester som gir sikker levering av apper og data innen tilpasningsbare, individuelle digitale arbeidsområder. Det betyr at de rette dataene, ressursene og elementene brukes samtidig for å optimalisere innsikt og arbeidsutførelse. Som en del av Citrix Workspace, kan Citrix Endpoint Management brukes til å administrere IoT-enheter som f.eks. Citrix Ready Workspace Hub.

Finn ut mer om Citrix Workspace IoT

Citrix Workspace – hvilken trenger jeg?

Med Citrix Workspace får brukere en sømløs arbeidsopplevelse, uavhengig av app, enhet, nettverk eller sted, uten mange ekstra trinn. IT opprettholder kontrollen og oversikten over SaaS-apper, mobilapper, nettapper og virtuelle apper, med en enkel og integrert løsning som gir brukere en forbedret opplevelse og det beste verktøyet for å gjøre jobben på en effektiv måte. Sammenlign nedenfor for å se hvilket produkt som passer dine forretningsbehov best.

 

Workspace Standard

Gjennomsnittlig SRP* 14 USD

Workspace Premium

Gjennomsnittlig SRP* 17 USD

Workspace Premium Plus

Gjennomsnittlig
SRP*
27 USD

Tilgang via Workspace-app
MDM, MAM, Secure Mail- og Secure Web-produktivitetsapper, administrasjon for PC, Mac, Chrome OS og andre  
Workspace Environment Management-tjeneste  
Citrix Access Control (SSO, nettskyappkontroll for SaaS- og nettapper, Secure Browser, nettfiltrering)
Citrix Analytics for tilgangskontroll
Citrix Content Collaboration
 
Citrix Analytics for Workspace
  **
Citrix Virtual Apps & Desktops
   
Citrix Hypervisor (for distribusjon av apper og skrivebord)
   

* USD MSRP månedlig gjennomsnitt per bruker for 500 brukere med et 3-års abonnement. Faktiske priser kan variere.

** Workspace Premium-tjenesten inkluderer ikke Workspace Analytics for lokal distribusjon av XenApp/XenDesktop

Gratis Citrix Workspace-vurdering og -rapport

Forstå den nåværende tilstanden og rekkevidden av miljøet ditt, samt hvordan en Citrix Workspace kan bidra til å bedre den.

Citrix Workspace har gitt oss den mest integrerte, modne løsningen for mobil datatilgang. Denne løsningen vil gi virksomheten vår økt produktivitet.
IT-ansvarlig
Statlige og kommunale myndigheter

Våre strategiske partnere

Neste trinn

Se hvordan Citrix Workspace slår konkurrentene

Prøv Citrix Workspace gratis