Oppnå bedre produktivitet i virksomheten med en intelligent digital arbeidsplass

Smarte løsninger i Citrix Workspace. IT blir aldri det samme.

Gjør den digitale transformasjonen enklere

Med nye arbeidsformer og komplekse IT-miljøer er det stadig vanskeligere og mer frustrerende å få jobbet produktivt. De ansatte må huske mange forskjellige brukernavn og passord til diverse applikasjoner, for ikke å nevne tiden de kaster bort på å søke etter informasjon på forskjellige steder. Samtidig må de håndtere ulike ytelses- og sikkerhetsproblemer som kan forringe brukeropplevelsen ytterligere. Citrix Workspace er den eneste løsningen som gir en samlet, sikker og intelligent arbeidsplass hvor de ansatte kan jobbe optimalt med en brukeropplevelse av høy kvalitet.

Ytterligere brukssituasjoner

De ansatte må bruke et stadig større antall applikasjoner for å gjøre jobbene sine, noe som fører til at IT må administrere en kompleks blanding av SaaS-, nett- og virtuelle applikasjoner. Mange IT-avdelinger mangler en løsning for kontroll av applikasjonstilgangen. Dette medfører at selskapet risikerer samsvarsbrudd når brukerne bruker appene og potensielt eksponerer beskyttet informasjon.

Citrix Workspace gir sømløs enkel pålogging (SSO) til alle applikasjoner med alle standardnettlesere. Dette gir sluttbrukerne umiddelbar tilgang til appene, filene og dataene de trenger uansett hvor de er eller hvilket nettverk de er koblet til. I motsetning til tradisjonelle løsninger for SSO og tilgangsadministrasjon gir Citrix Workspace også sikker tilgang til internett og muligheten for IT til å implementere policyer som definerer hva brukerne har tilgang til på nettet.

Lær om identitets- og tilgangsadministrasjon

Flytting til nettskybaserte Microsoft Office 365 innfører ny kompleksitet, inkludert stadig nye versjoner og ny påloggingsinformasjon for IT-avdelinger og brukere å holde styr på. Citrix Workspace forenkler oppdateringene via sentralisert appstyring og -lagdeling, og Citrix Workspace-teknologien tillater sikker, enkel pålogging til Office 365 for ansatte og eksterne brukere. Du kan sikre miljøet ditt ytterligere via betingede tilgangspolicyer som angir riktig tilgangsnivå for apper og data. Du kan også få mer ut av investeringen i Office 365 ved å øke lagringskapasiteten med OneDrive. Citrix Endpoint Management integreres med Microsoft Intune App Protection-retningslinjer for enklere administrasjon av Office 365 på det mobile endepunktet.

Finn ut hvordan Citrix Workspace forenkler administrasjonen av Office 365

Organisasjoner av alle størrelser tar i bruk skyen for å øke forretningsfleksibiliteten. Veien til skyen og løpende administrasjon kan imidlertid være komplisert. En digital arbeidsplass forenkler skymigreringen og -administrasjonen, samtidig som du får en bedre brukeropplevelse og beskyttelse av dataene. Alt de ansatte trenger for å gjøre jobben leveres med en brukersentrert opplevelse.

Se hvordan du flytter til skyen i ditt eget tempo

Citrix Workspace er mer enn et produktivitetsverktøy. Det endrer måten vi gjør ting på.

Citrix Workspace – hvilken trenger jeg?

Med Citrix Workspace får brukerne en sømløs arbeidsopplevelse uavhengig av app, enhet, nettverk og sted, og uten mange ekstra trinn. IT har kontroll og oversikt over SaaS-, mobile, virtuelle og nettapper med en enkel og integrert løsning som forbedrer brukeropplevelsen og gir dem et optimalt verktøy for effektivt arbeid. Sammenlign nedenfor for å se hvilket produkt som passer dine forretningsbehov best.

 

Workspace Standard

Gjennomsnittlig SRP* 14 USD

Workspace Premium

Gjennomsnittlig SRP* 17 USD

Workspace Premium Plus

Gjennomsnittlig
SRP*
27 USD

Enhetlig Workspace-opplevelse
Smarte Workspace-funksjoner      
Citrix Endpoint Management  
Workspace Environment Management-tjeneste  
Citrix Access Control (SSO, nettskyappkontroll for SaaS- og nettapper)
Citrix Secure Browser
Citrix Analytics for tilgangskontroll
Citrix Content Collaboration
 
Citrix Analytics for Workspace
  **
Citrix Virtual Apps & Desktops
   
Citrix Hypervisor (for distribusjon av apper og skrivebord)
   

* USD MSRP månedlig gjennomsnitt per bruker for 500 brukere med et 3-års abonnement. Faktiske priser kan variere.

** Workspace Premium-tjenesten inkluderer ikke Workspace Analytics for lokal distribusjon av Citrix Virtual Apps and Desktops

Våre strategiske partnere

Neste trinn

Se hvordan Citrix Workspace slår konkurrentene

Prøv Citrix Workspace gratis