Kostnadskalkulator for XenApp og XenDesktop i AWS

Beregn AWS-forbruket for arbeidsfordelinger i en nettsky- eller hybridnettskyløsning

Citrix mener det er best å gi kundene et valg når de skal distribuere løsningene våre. Derfor tilbyr vi muligheten til å distribuere XenApp og XenDesktop i deres eget datasenter, i nettskyen eller i en hybridmodell.  Når dere benytter dere av en nettsky- eller hybriddistribusjonsmodell, er det nyttig å vite hva kostnadene for nettskyforbruket kommer til å være.

Bruk denne onlinekalkulatoren for å beregne forbruket når dere velger Amazon Web Services som nettskyleverandør:

  • Beregn kostnadene tilknyttet det å styre XenApp og XenDesktop, med oppdeling av arbeidsmengden mellom kontoret og AWS.
  • Beregn kostnadene for nettskyforbruket når XenApp og XenDesktop samt andre tilknyttede arbeidsmengder styres av Citrix som en fullstendig nettskytjeneste i AWS.

Fyll ut skjemaet for å få umiddelbar tilgang til denne kalkulatoren.