Større mobilitet med digitale arbeidsområder

Gå over til digitale arbeidsområder

Økt produktivitet

Mobilitet har blitt langt mer vanlig på arbeidsplassene. For å kunne utnytte det fulle potensialet av brukerproduktivitet må imidlertid administrasjon av virksomhetsmobilitet gjøre mer enn bare å administrere mobilenheter og apper. Mobilitet må utvides til samordnet endepunktsadministrasjon (UEM) som fungerer som en kjernepilar i Citrix Workspace.

Last ned Citrix' mobiltetsverktøy

La ikke kravene fra mobile virksomheter komplisere IT-administrasjonen.

Lær hvordan

Integrering og konvergens av mobilitets-, IoT-, nettsky- og sikkerhetsteknologier har utviklet seg raskere enn tradisjonelle arbeidsplasser. En digital arbeidsplass har blitt en viktig konkurransefaktor på tvers av bransjer etter hvert som virksomheter utvikler prosesser og gir medarbeiderne større fleksibilitet til å styre sine mobile arbeidsformer.

De fleste brukere velger selv når, hvordan og hvor de jobber, noe som gir IT utallige enheter de må administrere.  En løsning for samordnet endepunktsadministrasjon hjelper IT med å sentralisere administrasjonen av mobile enheter, tradisjonelle skrivebord og bærbare PC-er og IoT gjennom én administrasjonsplattform.

De fleste brukere er ofte på farten og de har behov for tilgang til et komplett, digitalt arbeidsområde som omfatter mobil-, nett-, SaaS- og Windows-apper. Citrix Workspace gir sikker tilgang til bedriftsressurser, inkludert filer og data. Dette gjør det mulig for brukerne å være like, hvis ikke mer, produktive utenfor kontoret.

Brukere forventer nå en mobil, fleksibel og sømløs arbeidsopplevelse. En Citrix-løsning for det digitale arbeidsområdet støtter alle arbeidsformer og bruksområder: deltids mobilarbeider, ekstern arbeidsstyrke og medarbeidere som arbeider hjemmefra, leverer sikker tilgang til bedriftens apper og data som folk behøver for å få unna arbeidet.

Citrix Workspace

XenApp og XenDesktop | XenMobile | ShareFile

  • Integrert mobilitet, IoT, nettsky og sikkerhet
  • Forenklet administrasjon av arbeidsområder med UEM
  • Økt produktivitet og skjerpet sikkerhet

Se Citrix Workspace i bruk

Bli med på en livedemonstrasjon.