Løsningssammendrag: Citrix NetScaler ADC i AWS forenkler overgangen til nettskyen

Når bedriften går over til en løsning med hybridnettsky, må IT-avdelingen håndtere nye kompliserte utfordringer innenfor applikasjonsleveranse. Dette gjelder økende spredning, mindre synlighet, problemer med stabiliteten, opprettholdelse av sikkerheten, og økende kostnader. Virksomheter behøver en applikasjonsleveranseløsning som fungerer i det AWS-miljøet de bruker, slik at de kan oppnå målene sine med nettskyen og samtidig forvente et visst nivå av sikkerhet og kontroll.

I dette løsningssammendraget finner du ut hvordan NetScaler ADC i AWS Marketplace lar deg

  • overvåke og styre alt fra ett enkelt vindu
  • oppnå gjennomførbare analyseresultater
  • automatisere vanlige oppgaver innenfor nettverksvedlikehold og fjerne menneskelige feil, samt mye mer

Fyll ut skjemaet for å få umiddelbar tilgang til dette løsningssammendraget.