Infografikk: Tre CISO-maksimer for å øke virkningen av sikkerhetstiltak

For å kunne håndtere og redusere risikoen mot bedriften, må vi øke virkningen av sikkerhetstiltakene våre ved å kartlegge, forsvare oss mot og besvare angrep. Denne infografikken viser hvordan.

Nettseminar på forespørsel:

På vei over til nettskyen? Revurder virkningen av sikkerhetstiltakene deres

Hvordan skal du beskytte overgangen til hybridnettskyen mot nettangrep?