Ende-til-ende-nettverk og appadministrasjon, synlighet og automatisering

Administrering, overvåking og feilsøking av hele NetScaler-infrastrukturen din fra én enkelt enhetlig konsoll

NetScaler Management and Analytics System (MAS – administrasjons- og analysesystem) er en sentralisert løsning for nettverksadministrasjon, analyse og orkestrering. Systemansvarlige kan se, automatisere og administrere nettverkstjenester for skalerende apparkitekturer fra én enkelt plattform.

Prøv NetScaler Management and Analytics som en tjeneste

Få tilgang til sentralisert livssyklusadministrasjon og omfattende analyse på tvers av NetScaler ADC og SD-WAN fra Citrix Cloud.

Les mer

Få mer ut av NetScaler Management and Analytics System

Nettverks- og appadministrasjon og -analyse sørger for kraftig synlighet i hele infrastrukturen, slik at du kan tilfredsstille både ytelse og sikkerhetskrav. I tillegg til å redusere driftskostnader og forenkle oppgaver, gir MAS sanntidsanalyser for å hjelpe systemansvarlig med å identifisere og håndtere appytelse og sikkerhetsproblemer i hele infrastrukturen. Videre muliggjør NetScaler MAS integrering med eksterne orkestreringssystemer på appnivå.

Gjør deg kjent med noen av de viktigste brukssituasjonene for NetScaler Management and Analytics System

Etter hvert som kravene til nettverket blir mer komplekse, øker kravene til administrasjonen av nettverkstjenestene. Disse utfordringene øker kostnadene og reduserer produktiviteten.

NetScaler MAS forenkler administrasjonen av appleveringsinfrastrukturen. Gjennom automatisert konfigurering og tjenestesøk sørger MAS for raskere distribusjon av enheter, mindre feil under oppgraderinger og effektiviserer leveringen av tjenester. Appsentrisk automatisering gjør det mulig for systemansvarlig å bruke mindre tid og krefter på oppgaver på et detaljert nivå og individuell enhetskonfigurasjon, noe som frigjør tid og reduserer driftskostnader. Mulighet for orkestrering gjør det også mulig å automatisere integrasjonen av nettverkstjenester med plattformer for SDN og skyadministrasjon.

Skaleringsapper kan øke infrastrukturens kompleksitet, gi høyre driftskostnader og større sikkerhetsrisiko. For å gjenvinne kontrollen og utvide på en vellykket måte må dagens organisasjoner benytte en appsentrisk tilnærming.

NetScaler MAS administrerer, overvåker og feilsøker den globale leveringen av apper fra datasenteret til avdelinger via et enkelt konsoll. Nettverksanalyse i sanntid samles inn og samkjøres for alle brukere og enheter, for å gi et komplett bilde av infrastrukturen. NetScaler MAS lar deg identifisere og ta tak i problemer med ytelse og sikkerhetstrusler på en rask og effektiv måte.

Utløpte og ubrukte SSL-sertifikater er hverken bra for brukeren eller bunnlinjen din. NetScaler MAS effektiviserer alle aspekter ved sertifikatbehandling. Gjennom en enkelt konsoll kan du opprette automatiserte policyer for å sikre riktig utsteder, nøkkelstyrke og korrekte algoritmer, samtidig som du har full oversikt over hvilke sertifikater som ikke er brukt eller er i ferd med å utløpe.

Gjør deg kjent med andre nettverksprodukter fra Citrix  

Neste trinn