Slik omdefinerer 3 bedrifter filialbegrepet

Mange selskaper møter dagens raskt foranderlige nettverksbehov på filialnivå. Mens noen bedrifter ser ut til å sitte fast i fortiden, finner disse tre måter å legge om og holde seg smidige gjennom strategiske SD-WAN-løsninger.

E-bok om Citrix

Filialene omdefinert: legg opp til en distribuert organisasjon med SD-WAN