Viktig oppdatering om Citrix Receiver og Workspace-applikasjon

Fra og med august 2018 har Citrix Workspace-applikasjon erstattet
Citrix Receiver.

Citrix Workspace-appen er en ny klient fra Citrix som fungerer på tilsvarende måte som Citrix Receiver og er fullt bakoverkompatibel med organisasjonens Citrix-infrastruktur. Citrix Workspace-appen gir samme egenskaper som Citrix Receiver, samt nye egenskaper basert på organisasjonens distribusjon av Citrix.

Citrix Workspace-applikasjon er bygget på Citrix Receiver-teknologi og er fullt bakoverkompatibel med alle Citrix-løsninger.

Du finner mer informasjon under vanlige spørsmål.