Viktig oppdatering om Citrix Receiver og Workspace-applikasjon

Fra og med 2018. august Citrix har Workspace-appen erstattet Citrix Receiver.

Citrix Workspace-appen er en ny klient fra Citrix som fungerer på tilsvarende måte som Citrix Receiver og er fullt bakoverkompatibel med organisasjonens Citrix-infrastruktur. Citrix Workspace-appen gir samme egenskaper som Citrix Receiver, samt nye egenskaper basert på organisasjonens distribusjon av Citrix.

Vi anbefaler at du laster ned Citrix Workspace-appen.

Om installasjon av Citrix Workspace-appen

Citrix Workspace-appen er en ny klient fra Citrix som fungerer på tilsvarende måte som Citrix Receiver og er fullt bakoverkompatibel med organisasjonens Citrix-infrastruktur. Citrix Workspace-appen gir samme egenskaper som Citrix Receiver, samt nye egenskaper basert på organisasjonens distribusjon av Citrix.

Du finner tidligere versjoner av Receiver på nettstedet Citrix Nedlastinger. Hør med systemadministratoren om du trenger en tidligere versjon av Citrix Receiver før du fortsetter.

Citrix Workspace-appen krever at infrastrukturen for serverdelen er riktig konfigurert før du begynner å bruke den. Vi anbefaler at du kontakter systemadministratoren eller teknisk support for hjelp. De har konfigurasjonsinformasjonen du trenger.

Citrix Workspace-appen vil automatisk erstatte mange tidligere versjoner av Citrix Receiver og Citrix plugins. Enkelte versjoner må imidlertid fjernes manuelt før du kan installere Citrix Workspace-appen.

I mange tilfeller åpner du en URL i nettleseren din for å verifisere din Citrix digitale arbeidsplass med alle applikasjonene, skrivebordene og dataene dine. Noen ganger kan det være nødvendig å konfigurere kontoen ved å oppgi e-postadresse eller en serveradresse for å verifisere at Workspace-appen kan bruke applikasjoner og virtuelle skrivebord. Du kan spørre systemadministratoren om hvilke trinn du skal utføre.

Støtteressurser for systemadministratorer er tilgjengelig underCitrix Kundestøtte på nettsiden. Kunder som har avtale om teknisk støtte kan også åpne en støttesak hos Citrix Kundestøtte.