Sikre virksomheten ved å beskytte apper og data

Styr risikoen ved å kontrollere tilgangen til apper og data, i alle nettverk og på alle enheter.

Informasjonssikkerhet krever en ny tilnærming

Selv om det brukes flere milliarder dollar på sikkerhetsløsninger, er sensitiv  informasjon fortsatt utsatt på grunn av stadig nye trusler og angrepsmetoder. Antallet hendelser øker stadig. Gårsdagens verktøy og prosesser beskytter ikke mot dagens avanserte og målrettede trusler.

Selv om det fortsatt er IT som kontrollerer virksomhetens eget nettverksområde og styrer mange forretningsapplikasjoner, er ansattes arbeidsform i en stadig prosess av utvikling og utvidelse. Enhetene som brukes er nå både firmaeide og private. Mange brukere velger skybaserte applikasjoner, medarbeiderne utfører ikke lenger alt arbeidet i virksomhetens lokaler, og kontortid er noe som hører fortiden til. Den stadige forøkelsen av enheter, apper og arbeidssteder bidrar også til å øke sikkerhets- og risikoproblemet. Det trengs en ny tilnærming.

Citrix beskytter apper og data

Citrix sine løsninger beskytter den mest sensitive informasjonen, og gir IT kraftfulle verktøy for kontroll av applikasjons- og datatilgang på alle steder, nettverk og enheter. Medarbeidere, leverandører og partnere har fleksibiliteten til å velge hvordan de arbeider med sømløs og sikker tilgang til arbeidsområdene sine - eksternt, mobilt eller på kontoret. Full oversikt fra ende til ende over tilkoblinger, trafikk og brukeraktivitet gjør det mulig for IT å fokusere på personvern, compliance og risikostyring uten å kompromittere produktiviteten. Citrix-løsninger integreres også med tredjepart-sikkerhetsleverandører for avanserte nivåer av systemadministrasjon samt identitets-, endepunkts- og nettverksbeskyttelse.

Med Citrix kan organisasjoner oppnå det rette nivået av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for data uten å innføre overdrevne begrensninger på medarbeidernes arbeidsmåter. I alle bransjer, inkludert de mest regulerte sektorer, stoler kundene på at Citrix beskytter sensitiv informasjon og gir compliance for apper og data uten at det går ut over medarbeidernes fleksibilitet og produktivitet.

De viktigste sikkerhetspilarene Citrix tilbyr inkluderer:

Få kontrollene du behøver for å sikre riktig tilgangsnivåer i henhold til bruker-, endepunkt-, nettverks- og sikkerhetsprofil for hver enkelt person i organisasjonen, både internt og eksternt.

Sørg for kryptert leveranse av applikasjoner og skrivebord til ansatte og tredjeparter, bedre tilgangskontrollen for nettverk og segmenter nettverk for samsvar og sikkerhet, samtidig som det høyeste nivået av oppetid og ytelse leveres.

Sentraliser administrasjonen av patcher for applikasjoner og operativsystem samt styring av oppsett, sørg for sikker tilgang til virksomhetens ressurser selv fra privateide enheter, og beskytt mot zero-day- og tjenestenektangrep.

Unngå at data blir liggende på endepunkter ved å holde dem i datasenteret, fokuser på usikker lagring av mobildata med containerisering og datakryptering, og sørg for sikker fildeling.

Få muligheten til å evaluere eventuell nedgang i brukerytelsen og raskt indentifisere kilden, oppdage feilkonfigurasjoner og angrep, oppnå bedre samsvar med forskrifter samt redusere kontrollomfanget samtidig som du sikrer oppetiden og ytelsen.

Dette sier ekspertene om sikkerhet og Citrix

Topprangert for VDI-sikkerhet og -samsvar

Forrester Wave: Virtuelle skrivebord som en tjeneste (VDI)

Anerkjent som leder i EFSS

Gartner Magic Quadrant for EFSS

Beste resultat for sikre produktivtetsapplikasjoner og containerisering

Forrester Wave: Administrasjon mobilitet

Rangert blant de 3 beste for sikre bruksoppgaver, høyest rangering for mobil arbeidsstyrke i EFSS

Gartners kritiske egenskaper for EFSS-rapport

Laveste totale eierskapskostnad (TCO) per beskyttede Mbps

NSS Labs: Komparativ analyse av brannmur for nettbaserte apper

Sikkerhetsstrategier for suksess