IT-løsninger for helsesektoren

Citrixs IT-løsninger for helsesektoren muliggjør digital transformasjon ved å gi klinikere øyeblikkelig tilgang til pasientinformasjon mens de flytter seg mellom steder, enheter og nettverk.

Gjør det enklere å få tilgang til elektroniske helsejournaler med en sentralisert EHR-implementering. Lever enten en full skrivebordtjeneste eller kun apper til en hvilken som helst enhet – inkludert arbeidsstasjoner på hjul, billige tynne klienter, datamaskiner, Mac-enheter og nettbrett. Citrix gir klinikere en sanntidsopplevelse som er like god som eller bedre enn den de ville fått fra et lokalt installert program.

Mobile helseløsninger fra Citrix forbedrer klinisk arbeidsflyt og pasientdeltakelse ved å la klinikere få tilgang til sensitiv pasientinformasjon på alle mobile enheter.  Apper og data følger dem uavhengig av enhet og rom, noe som reduserer antall klikk og unødvendig omstart av apper for å se pasientdata.

IT kan levere en sømløs og konsistent opplevelse, uavhengig av tid, sted og hvilken enhet brukeren benytter, som inkluderer tilgang til elektroniske helsejournaler (EMR) såvel som til kliniske applikasjoner og forretningsapplikasjoner som ikke gir slik tilgang. Med enkel image-behandling kan IT skalere miljøet og sørge for nye programvareoppgraderinger eller rettinger på tvers av infrastrukturen på måter som er transparente for brukeren.

Gjør det enklere å overholde HIPAA- og HITECH-standarder og oppfylle revisjonskrav ved å håndheve retningslinjer som spesifiserer kontekstuell tilgang til beskyttet helseinformasjon (PHI) og oppretter et revisjonsspor. Løsningene fra Citrix omfatter innebygde verktøy for overvåking, logging og rapportering som bistår IT-team ifm. aktive samsvarshendelser og etterfølgende etterforskninger.

Løsningene fra Citrix påser at beskyttet helseinformasjon (PHI), kliniske forsøksdata og finansiell informasjon knyttet til pasientene ikke oppbevares på enheter, men i datasenteret hvor det er mest sikkert.  NetScaler Unified Gateway reduserer angrepsoverflaten ved å konsolidere tilgangspunkter med retningslinjer for granulær tilgangskontroll, inkludert støtte for nFactor-autentisering for å bidra til PHI-overholdelse.   

Kontroller tilgangsrettigheter for kontraktører og partnere ved å gi spesifikk tilgang til kun den informasjonen de trenger på enheter som tilhører virksomheten eller brukernes egne mobilenheter. Løsningene fra Citrix sørger for like rask og enkel avslutning av tilgangen. Med riktig konfigurasjon blir tilgangen avsluttet på mobile enheter og alle kontrollerte data fjernet, uansett om enheten er på nettverket eller ikke, for å sikre overholdelse av HIPAA-standarder.

100 %

100 % av de 10 største helseorganisasjonene i USA bruker IT-løsninger fra Citrix.

Arbeidsplass IoT for helsesektoren

Med vårt nåværende miljø kan vi levere EMR-systemet, dikteringsprogramvare, bildevisning og mye annet til flere tusen klinikere og medarbeidere uansett hvor de befinner seg. Vi kan også fjernslette innholdet på mobile enheter hvis de blir borte eller stjålet. Og best av alt, det hele foregår helt sømløst for sluttbrukerne. De fleste av dem vet ikke engang hvordan det skjer, de vet bare at det fungerer.
Linda Shanley
Visepresident og CIO
Saint Francis Hospital and Medical Center

Neste trinn